Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit

Përmes këtij programi me vlerë prej 4 milionë dollarë, financuar nga Agjencia Suedeze e Zhvillimit (SIDA), mekanizmat zbatues UN-Habitat, PAX si dhe Community Building Mitrovica janë fokusuar në zhvillimin e planeve për pjesëmarrjen qytetare dhe planifikimin e pjesëmarrjes dhe komunitetit. Lexoni më thellësisht në: www.facebook.com/InclusiveDevelopmentProgramme