Community Building Mitrovica

Vebfaqja:www.cbmitrovica.org

Telefoni: 028530335

Adresa: Avni Shabani 6

Community Building Mitrovica

Projektet

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
25 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit In Progress UN Habitat
Sida
PAX
Community Building Mitrovica
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku
5 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit In Progress UN Habitat
PAX
Sida
Community Building Mitrovica
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku
4 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit In Progress UN Habitat
Sida
PAX
Community Building Mitrovica
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku
3 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit Partially Completed UN Habitat
PAX
Sida
Community Building Mitrovica
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku
1 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit In Progress UN Habitat
Sida
PAX
Community Building Mitrovica
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku
74 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit In Progress UN Habitat
Sida
PAX
Community Building Mitrovica
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku
235 Ndërtimi i komuniteteve të forta dhe elastike në Mitrovicë In Progress NGO Mundesia
Open Data Kosovo
Community Building Mitrovica
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2018 01, January 2021 #YOUTH
352 Mbështetje për Fakultetin Juridik Completed Royal Embassy of Norway in Kosovo
Community Building Mitrovica
Kosova e gjerë #YOUTH #HUMAN RIGHTS
353 Mbështetje për Fakultetin Juridik Completed Royal Embassy of Norway in Kosovo
Community Building Mitrovica
Kosova e gjerë #YOUTH #HUMAN RIGHTS
536 Programi për hyrje në mikro-bursë angleze In Progress US Embassy
Community Building Mitrovica
Graçanicë 09, January 2018 31, August 2020 #YOUTH

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP