Up to Youth

USAID mobilizuje mlade da postanu snaga za pozitivne promene, usredsređivanjem na prepoznavanj i okupljanje ranjivih mladih koji imaju potencijal i volju za pozitivnim promenama. Pročitajte više na: https://vvv.usaid.gov/kosovo/nevs-information/fact-sheets/iouth-activiti

Organizacije: USAID , Global Communities
Lokacije: Klina , Istok , Ðakovica , Vučitrn , Južna Mitrovica , Vitina , Kačanik , Elez Han
Datum početka : 01, April 2019
Krajnji datum : 01, April 2024
Tags: #YOUTH