image

Poziv za nominacije: Nagrade za Izgradnju Poverenja na Kosovu

Kategorija: Vesti
Organizacije: New Social Initiative , Open Data Kosovo
Tags: #HUMAN RIGHTS #YOUTH #MEDIA #TECHNOLOGY

Platforma za izgradnju poverenja na Kosovu sa zadovoljstvom otvara poziv za nominaciju za nagradu KTP za 2023. godinu.

Ove godine će biti dodeljene tri nagrade istaknutim graditeljima poverenja u sledećim kategorijama:

  • digitalne inovacije
  • mediji
  • omladinski aktivizam

Cilj je da se odaju priznanje, podrška i da se proslave pojedinci i organizacija koji su posvetili svoje vreme i energiju za unapređenje agende izgradnje poverenja na Kosovu.

 Koga možete nominovati:

  • Pojedinci
  • Grupe pojedinaca
  • Neformalne građanske inicijative
  • Organizacije civilnog društva

Dozvoljeno je samopredlaganje.

Proces nominacije

Nominacije treba dostaviti do 24. februara 2023. godine, radi potpunog razmatranja putem onlajn obrasca za prijavu. Nakon što se proveri kompletnost nominacije i da li su instrukcije pravilno ispoštovane, predlagač će dobiti e-poruku s potvrdom u kojoj se navodi da je nominacija prihvaćena za evaluaciju. Ako ne dobijete e-poruku sa potvrdom u roku od nekoliko dana od podnošenja, pošaljite upit na [email protected]. Ovaj dodatni korak je da se osigura da se predlagaču da je nominacija pravilno primljena.

Napomena:

Uverite se da je vaš kandidat registrovan na Platformi za izgradnju poverenja na Kosovu https://kosovotrustbuilding.com/en/register.

PROCES SELEKCIJE

Poziv za nominacije je inkluzivan i otvoren za sve. Nakon prijema prijava za nominaciju, komisija za selekciju će izabrati 5 nominiranih za svaku kategoriju na osnovu doprinosa koje dobijemo.

Posljednji korak će biti onlajn glasanje, gde će javnost biti ta koja će birati pobednika za svaku kategoriju.