Ombudsman traži od medija da ne objavljuju imena lica koji se nalaze u karantini

91790199_1829381733865139_4037321862999441408_n.png | #COVID19 #OmbudspersonInstitution #HUMAN RIGHTS

Priština, dana 4 aprila 2020. godine – Ombudsman je primio sa uznemirenjem objavljivanje nekih vesti sa portala koji su objavili spiskove tabela sa imenima i prezimenima i mnogo drugih informacija, o osobama kojima je naređeno da budu izolovane u karantinu zbog koronavirusa.

Ove publikacije su u suprotnosti s mnogim zakonskim normama, ali i u suprotnosti sa niz propisa koji su namenjeni samoregulisanju medija. Ustav Republike Kosova reguliše veoma dobro ovo pitanje, posebno u članu 36. [Pravo na privatnost], u Zakonu br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka, Zakonu br. 04/L-125 o zdravstvu, i Zakonu br. 2004/38 o pravima i odgovornostima stanovnika Kosova u zdravstvenom sistemu.

Ombudsman se obraća portalima i poziva ih da uklone ove vesti tako da ih drugi portali ne objavljuju. Takođe Ombudsman apeluje na medije i novinare da učine više kako bi zaštitili lične podatke ljudi u izolaciji, karantini, koji su dijagnostikovani Covidom 19 i hospitalizovani, osim u slučajevima kada se informacije objavljuju uz saglasnost osobe.

Mediji igraju veliku ulogu u ovom društvu slanjem novinara, do prve linije fronta, kako bi širili odgovarajuče informacije za javnost. Mediji takođe imaju i svoje obaveze da ispune u saglasnosti sa Kodeksom etike i drugim samoregulatornim dokumentima. Ombudsman naglašava zadnje preporuke Saveta za pisane medije Kosova (SPMK) za sve medije o njihovom izveštavanju o situaciji sa COVID-om 19.

Pročitajte više


Ovaj projekat podržava Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), a implementira ga Nova društvena inicijativa. Izražena mišljenja predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno stavove Ujedinjenih nacija, UNMIK-a ili Nove društvene inicijative.

Najnovije priče

us.jpg

UNMIK-ova savetnica za mlade i savet bezbednosti mladih graditelja mira

UNMIK je bio jedna od tri misije UN-a koja je predstavila svoju najbolju praksu na sastanku Arria * Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

Pročitaj više
European union.PNG

Ostanite sigurni. Nosi masku!

Koronavirus nije tvoj prijatelj, ali ti imas supermoć u borbi protiv njega. Prati ova uputstva da bi koronovaris bio što dalje od tebe.

Pročitaj više