COVID 19 - Odgovorni prema svima

stock-photo-open-dictionary-book-and-magnifier-27326692.jpg | #COVID19 #MrežaZaGrađanskiAktivizam #YOUTH

Poštovane kolege prevodioci i lektori na Kosovu,  


COVID – 19 je u naše živote doneo mnogo promena. Od građana se zahteva visok nivo društvene odgovornosti i poštovanje mera koje treba da doprinesu suzbijanju pandemije i što manjem broju žrtava. Dostupnost informacija na maternjem jeziku u ovom trenutku predstavlja osnov za društveno odgovorno ponašanje i jedini način da sačuvamo ljudske živote.  

Ne umanjujući napore Vlade Kosova da svim građanima obezbedi pristup informacijama na maternjem jeziku, a svesni niskih kapaciteta institucija za ovako veliki i, pre svega, odgovoran poduhvat, u saradnji sa Kancelarijom poverenika za jezike, pozivamo sve prevodioce i lektore za srpski, ali i druge nevećinske jezike na Kosovu, da se priključe našoj volonterskoj inicijativi/akciji COVID 19 - odgovorni prema svima i svoja znanja i umeća stave na raspolaganje građanima Kosova i pomognu u prevodu instrukcija, mera zaštite i saopštenja za javnost vezanih za COVID -19 situaciju.  

Takođe, pozivamo i same institucije, a naročito Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo unutrašnjih poslova, da u potpunosti poštuju Zakon o upotrebi jezika i tako sačuvaju živote svojih građana.

O detaljima same inicijative i načinima koordinacije bićete obavešteni na stranici Mreže za građanski aktivizam, kao i na zvaničnim nalozima Kancelarije poverenika za jezike na društvenim mrežama Facebook i Instagram.  


Ostajte zdravi!  
Sanja Vuković
Mreža za građanski aktivizam

Ovaj projekat podržava Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), a implementira ga Nova društvena inicijativa. Izražena mišljenja predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno stavove Ujedinjenih nacija, UNMIK-a ili Nove društvene inicijative.

Najnovije priče

us.jpg

UNMIK-ova savetnica za mlade i savet bezbednosti mladih graditelja mira

UNMIK je bio jedna od tri misije UN-a koja je predstavila svoju najbolju praksu na sastanku Arria * Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

Pročitaj više
European union.PNG

Ostanite sigurni. Nosi masku!

Koronavirus nije tvoj prijatelj, ali ti imas supermoć u borbi protiv njega. Prati ova uputstva da bi koronovaris bio što dalje od tebe.

Pročitaj više