KosovarGenderStudiesCenter

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Mlade žene uključene u političke stranke i političke procese Završeno 2016-12-01 2018-12-21 EU Kosovar Gender Studies Center #GENDER EQUALITY
2 Unapređenje ravnopravnosti i nediskriminacije U toku Ambasada Holandije Kosovar Gender Studies Center Centar za razvoj društva (CSGD) #GENDER EQUALITY
3 Jačanje jednakih imovinskih prava žena na Kosovu U toku 2015-02-01 2020-11-01 USAID ATRC Kosovar Gender Studies Center #GENDER EQUALITY
4 Mini biblioteka „Donesite jednu knjigu - nabavite drugu“ U toku Art Polis Kosovar Gender Studies Center Kosova Women's Network #GENDER EQUALITY
5 One Billion Rising Ferizaj – 2018 Završeno 2018-03-08 NGO PEN Art Polis Kosovar Gender Studies Center Kosova Women's Network ECMI Kosovo Omladinski savet Kosova ORCA #GENDER EQUALITY

Vaše priče

corona.jpg

Grupa za sigurnost i rodnu ravnopravnost poziva na sprečavanje porodičnog nasilja usred pandemije COVID-19

U ovo doba globalne pandemije COVID-19, dom bi trebao biti najsigurnije mesto za sve. Međutim, za ljude koji doživljavaju rodno zasnovano nasilje, uključujući nasilje u porodici, socijalno distanciranje može značiti da ostanu zarobljeni sa nasilnikom.

Pročitaj više
Capture55.png

Poziv za podnošenje predloga za program "Mediji i ljudska prava"

K2.0, Centar za ravnopravnost i slobodu (CEL) i Kosovski centar za rodne studije (KCGS) pokreću program Mediji za ljudska prava, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Pročitaj više
WxgePFJHTNAQRBuP3g5hoM.jpg

Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost (SGG) poziva vladu da usvoji mere za rešavanje ekonomskih efekata pandemije COVID-19

Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost (SGG) poziva vladu da usvoji mere za rešavanje ekonomskih efekata pandemije COVID-19 na žene i devojke.

Pročitaj više