GLPS

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Zaštita i promocija ljudskih prava na Kosovu kroz aktivno civilno društvo Završeno 2017-03-01 2019-07-31 EU Art Polis GLPS #HUMAN RIGHTS