CEL

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Podrška medijima i nezavisnom novinarstvu sa perspektivom ljudskih prava na Kosovu U toku 2018-01-01 2020-12-31 EU Kosovar Gender Studies Center Center for Equality and Liberty (CEL) Kosovo 2.0
2 Koalicija - jednaka prava za sve U toku EU Kosovar Gender Studies Center ECMI Kosovo Center for Equality and Liberty (CEL) Centar za razvoj društva (CSGD) CLARD #HUMAN RIGHTS

Vaše priče

Capture55.png

Poziv za podnošenje predloga za program "Mediji i ljudska prava"

K2.0, Centar za ravnopravnost i slobodu (CEL) i Kosovski centar za rodne studije (KCGS) pokreću program Mediji za ljudska prava, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Pročitaj više