Aktiv

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Zagovaranje o pitanjima od krucijalnog značaja za nevećinske zajednice U toku 2020-01-01 2020-12-31 NVO Aktiv Olof Palme International Center
2 Transformacija sukobljenih percepcija povećanim građanskim i zajedničkim angažmanom na Kosovu U toku HLC EU NVO Aktiv Art Polis
3 Mitrovica Društveni klub U toku 2019-10-01 NVO Aktiv KFOS
4 Povećanje zagovaračkog potencijala organizacija civilnog društva kosovskih Srba U toku 2019-10-01 2020-10-01 NVO Aktiv NED
5 Povećati odgovornost institucija lokalne samouprave u severnom delu Kosova U toku Britanska ambasada NVO Aktiv
6 Kraj nasilju nad ženama Završeno UN Women NVO Aktiv #GENDER EQUALITY
7 Šira participacija zajednice za dobro upravljanje i bolje međuetničke odnose Završeno UNMIK
8 Stvaranje dvojezičnog Kosova U toku NVO Aktiv Royal Embassy of Norway in Kosovo
9 Izgradnja profesionalnih kapaciteta mladih ljudi u poljoprivrednom sektoru Završeno 2018-03-01 2019-12-31 KCSF Initiative for Agricultural Development of Kosovo - IADK #YOUTH
10 Stardust - projekat pamćenja U toku 2020-01-01 2020-06-30 Embassy of Switzerland NVO Aktiv
11 Mladi za pravdu U toku US Embassy YIHR KS #YOUTH #HUMAN RIGHTS

Vaše priče

471482155555.jpg

Poziv za stažiranje u finansijama i administraciji

NVO Aktiv objavljuje poziv za stažiranje u kancelariji za finansije i administraciju. Očekivano trajanje stažiranja je šest meseci.

Pročitaj više
job111(1)444.jpg

Poziv ili izražavanje interesa

Poziv ili izražavanje interesa / prijave za menadžera projekta i službenika za javne komunikacije

Pročitaj više
download 22.png

KCSF: Poziv za podnošenje predlog - projekta

Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) je otvorila poziv za podnošenje aplikacija za predloge-projekta koji imaju za cilj da podrže Socijalnu integraciju mladih.

Pročitaj više
0000055555555.png

Nove mere o ograničenju kretanja na Kosovu stupile na snagu bez zvaničnog prevoda na srpski jezik

Odluka Ministarstva zdravlja o novim merama ograničenja kretanja na Kosovu je stupila na snagu 15. aprila u 6 časova ali još uvek nije prevedena na srpski jezik.

Pročitaj više
safe_image555.jpg

Poziv za prijavu: Inicijativa za mirne promene

Poziv za prijavu (Inicijativa za mirne promene): Razumevanje podeljenih narativa - Srbija i Kosovo.

Pročitaj više
ibcm.jpg

IBCM College održao je internet konferenciju

IBCM College održao je internet konferenciju posvećenu podizanju kvaliteta učenja na daljinu tokom epidemije corona virusa.

Pročitaj više
csm_pa_ef83e313ff.png

Poziv za prijave za Političku akademiju

Poziv za prijave za Političku akademiju Friedrich-Ebert-Stiftung 2020

Pročitaj više