image

Dorëzimi i mbi 8.500 artikujve ushqimorë

Kategori: Lajme
Organizatat: UNFPA , UNKT , UNDP , UN

UNFPA Kosova dhe UNDP Kosova filluan shpërndarjen e mbi 8,500 artikujve ushqimorë në strehëzat GBV në të gjithë Kosovën si ndihmë të menjëhershme në këto kohë provuese.

Dorëzimi është ndërmarrë pas një përpjekje të koordinuar nga agjencitë e Ekipit të KB të KB dhe Meridian Express.
Ndërsa gratë dhe vajzat janë veçanërisht të rrezikuara nga dhuna nga partnerët intimë dhe format e tjera të dhunës në familje për shkak të rritjes së tensioneve në familje, agjensitë e KB kanë ndërmarrë këtë iniciativë për të mbështetur këto grupe të cenueshme dhe të margjinalizuara dhe kategori të tjera më të lëna pas.