COVID 19 - Të përgjegjshëm për të gjithë

stock-photo-open-dictionary-book-and-magnifier-27326692.jpg | #COVID19 #MrežaZaGrađanskiAktivizam #YOUTH

Të nderuar kolegë përkthyes dhe lektor të reklamave në Kosovë,


COVID - 19 ka sjellë shumë ndryshime në jetën tonë. Qytetarëve u kërkohet të kenë një nivel të lartë shoqëror përgjegjësie dhe respektimin e masave që duhet të kontribuojnë në luftimin e pandemisë dhe minimizimin e viktimave.

Disponueshmëria e informacionit në gjuhën amtare në këtë kohë është baza për shoqërinë sjellja e përgjegjshme dhe mënyra e vetme për të ruajtur jetën e njerëzve.

Pa paragjykuar përpjekjet e Qeverisë së Kosovës për t'u ofruar të gjithë qytetarëve mundësinë e informacionit në vend dhe të vetëdijshëm për kapacitetin e ulët të institucioneve për një çështje kaq të madhe dhe, mbi të gjitha, përgjegjëse, në bashkëpunim me Zyrën e Komisionerit për Gjuhët, ne ftojmë të gjithë përkthyesit dhe lektorët për gjuhën serbe dhe gjuhët e tjera jo-shumicë në Kosovë t'i bashkohen me iniciativën/veprimin tonë vullnetar COVID 19 - të përgjegjshëm për të gjithë dhe vë në dispozicion të qytetarëve të Kosovës njohuritë dhe aftësitë e tyre dhe ndihmojnë në përkthimin e udhëzimeve, masave mbrojtje dhe njoftime për shtyp në lidhje me situatën COVID -19.

Ne gjithashtu ftojmë vetë institucionet, veçanërisht Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Brendshme, të respektojnë plotësisht Ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe kështu të ruajnë jetën e qytetarëve të tyre.

Do të informoheni për detajet e vetë iniciativës dhe për marrëveshjet e koordinimit në faqen e Rrjetit Qytetar për aktivizëm, si dhe me urdhrat zyrtarë të Zyrës së Komisionerit për Gjuhë, në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram.


Qëndroni të shëndetshëm!

Sanja Vuković

Rrjeti i aktivizmit qytetar

 

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

us.jpg

Këshilltari i Rinisë i UNMIK-ut dhe Këshilli i Shkurtër i Sigurisë për Rinjtë e Rinj të Kosovës

UNMIK-u ishte një nga tre misionet e KB-së që prezantuan praktikat e tyre më të mira në takimin e formulës * të Arrias të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Lexo më shumë
European union.PNG

Rri sigurtë, mbaje maskën!

Koronavirusi nuk është miku yt, por ti ke superfuqi për ta parandaluar atë. Ndjeki hapat e paraqitur në këtë video për ta luftuar koronavirusin.

Lexo më shumë