image

Të mërzitur në shtëpi tashmë nga distanca sociale?

Kategori: Thirrje të hapura
Organizatat: US Embassy , Atlas Corps Fellowship
Etiketat:

Të mërzitur në shtëpi tashmë nga distanca sociale? Pastaj merrni parasysh këtë mundësi të ardhshme.
A jeni gati për të ndryshuar botën? Aplikoni TANI për Bursën e Korpusit të Atlasit! Atlas Corps kërkon udhëheqës të rinj 23-35 vjeç për të aplikuar për një Bursë të paguar në Shtetet e Bashkuara! Atlas Corps angazhon profesionistë të përkushtuar në # shoqëror në 12-18 muaj studime në organizata për të mësuar praktikat më të mira, të krijojnë kapacitete organizative dhe të kthehen në shtëpi për të krijuar një rrjet udhëheqësish global. Pjesëmarrësit në këtë Bursë Profesionale marrin një përfitim jetese për të mbuluar shpenzimet themelore (ushqim, transport lokal, dhe strehim të përbashkët) dhe sigurim shëndetësor. Afati i përparësisë që do të merret në konsideratë për mundësitë në vitin 2021 është 1 maji. Aplikimet e hershme të inkurajuara ndërsa aplikacionet shqyrtohen mbi baza lëvizëse.