Projects

# Name Status Organizations Locations Start Date End Date Tags
398 SMAART Youth Center Completed Center for Cultural Diversity and Minority Development
UNMIK
Klokot/Kllokot 15, January 2020 15, June 2020 #YOUTH
399 Daily tales - Divune Mothavipja Completed Roma Versitas Kosovo
UNMIK
Zvečan/Zveçan , Zubin Potok , Mitrovica/Mitrovicë North , Mitrovicë/Mitrovica South , Leposavić/Leposaviq 15, January 2020 14, June 2020
400 Daily tales - Divune Mothavipja Completed Roma Versitas Kosovo
UNMIK
Zvečan/Zveçan , Zubin Potok , Mitrovica/Mitrovicë North , Mitrovicë/Mitrovica South , Leposavić/Leposaviq 15, January 2020 14, June 2020
402 Support to Inter-ethnic Business Cooperation Completed NGO Sabor
UNMIK
Zvečan/Zveçan , Zubin Potok , Mitrovica/Mitrovicë North , Mitrovicë/Mitrovica South , Leposavić/Leposaviq 15, January 2020 14, June 2020
403 Support to Inter-ethnic Business Cooperation Completed NGO Sabor
UNMIK
Zvečan/Zveçan , Zubin Potok , Mitrovica/Mitrovicë North , Mitrovicë/Mitrovica South , Leposavić/Leposaviq 15, January 2020 14, June 2020
404 Support to Inter-ethnic Business Cooperation Completed NGO Sabor
UNMIK
Zvečan/Zveçan , Zubin Potok , Mitrovica/Mitrovicë North , Mitrovicë/Mitrovica South , Leposavić/Leposaviq 15, January 2020 14, June 2020
405 Support to Cultural Center Gracanica Completed Cultural Club Gracanica
UNMIK
Gračanica/Graçanicë 03, February 2020 03, April 2020
406 Scaling up “Young Men Initiative” project Completed UNMIK
SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime
Prishtinë/Priština , Gjakovë/Ðakovica , Mitrovicë/Mitrovica South , Kamenicë / Kamenica 06, January 2020 15, June 2020 #YOUTH
407 Scaling up “Young Men Initiative” project Completed UNMIK
SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime
Prishtinë/Priština , Gjakovë/Ðakovica , Mitrovicë/Mitrovica South , Kamenicë / Kamenica 06, January 2020 15, June 2020 #YOUTH
408 Scaling up “Young Men Initiative” project Completed UNMIK
SIT - Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Hulumtime
Prishtinë/Priština , Gjakovë/Ðakovica , Mitrovicë/Mitrovica South , Kamenicë / Kamenica 06, January 2020 15, June 2020 #YOUTH
BACK TO TOP